Fakta

Vores mål er: Ingen skader, ingen ulykker (NINA). Dette er indlejret i vores virksomheds kultur og understøttes gennem værdier og regler. Alle medarbejdere, inklusive vores underleverandører, forventes at tage disse værdier og regler til sig.

Sikkerhedserklæring

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiver, hvilket betyder at sikkerhed er en kerneværdi. Vores mål er: Ingen skader ingen ulykker - No Injuries No Accidents (NINA). Det er en del af vores virksomhedskultur, og det understøttes af værdier og regler. Alle medarbejdere, inklusive vores underleverandører, forventes at tage disse værdier og regler til sig.

 

Værdier

 • Jeg har ansvar for min egen sikkerhed
 • Jeg opfordrer andre til at arbejde sikkert
 • Jeg griber ind, hvis der opstår usikre operationer, om nødvendigt stopper jeg arbejdet
 • Jeg tager imod feedback om min sikkerhedsadfærd uanset rang og stilling
 • Jeg rapporterer alle hændelser, herunder næsten-ulykker, for at informere andre og bygge videre på erfaringerne

Regler

 • Forbered en risikovurdering for hvert projekt, fartøj eller sted
 • Indhent tilladelse til at arbejde for definerede højrisikoaktiviteter
 • Lav et job til en risikoanalyse for farlige ikke-rutinemæssige aktiviteter
 • Bliv informeret om risiko- og kontrolforanstaltninger
 • Vær klar til opgaven og bær de krævede personlige værnemidler
Project Manifesto Femern A/S and FBC
Manifesto values

Min rolle i forhold til NINA

SOM MEDARBEJDER

 • Kontroller altid sikkerheden for dig selv, udstyr og omgivelser (Yourself, Equipment and Surroundings (YES))
 • Sørg for, at du er informeret om risici og kontrolforanstaltninger for jobbet og arbejdsmiljøet
 • Informer din tilsynsførende om farlige situationer
 • Følg altid værdierne og reglerne

SOM LEDER/TILSYNSFØRENDE

 • Vær et godt eksempel ved at vise lederskab i sikkerhed
 • Skab en atmosfære og forhold inden for organisationen, hvor medarbejdere opfordres til at arbejde sikkert og til at tackle sikkerhedsspørgsmål
 • Sørg for overholdelse af værdier og regler på det område, du leder
Fehmarn Belt Construction site

NINA regler i praksis

Forbered en risikovurdering for hvert projekt, fartøj eller sted
 • Ansvarlig leder/kaptajn koordinerer risikovurderingen og denne skal involvere tilsynsførende
 • Risikovurderingen gennemgås med jævne mellemrum og opdateres, når det er nødvendigt (såsom ændring i arbejdsområde eller metode eller efter en hændelse)
 • Foranstaltningerne, som er defineret i risikovurderingen, skal implementeres
Indhent tilladelse til arbejdet med definerede højrisikoaktiviteter
 • Identificerede højrisikoaktiviteter: – at gå ind i lukkede / små rum - arbejde på systemer, der står under spænding, (inklusive ’Lockout / Tagout')
 • Baseret på risikovurderingen kan andre højrisikoaktiviteter defineres
 • Definerede kontrolforanstaltninger skal implementeres
 • Ansvarlige tilsynsførende udsteder en tilladelse til at arbejde 
Lav en jobrisikoanalyse med farlige ikke-rutinemæssige aktiviteter
 • I tilfælde af farlige og ikke-rutineopgaver skal tilsynsførende udføre en JHA (Job Hazard Analysis)
 • Definerede kontrolforanstaltninger skal implementeres
Vær informeret om risiko- og kontrolforanstaltninger
 • Alle på projekter, fartøjer og kontorer får information om de relevante risiko- og kontrolforanstaltninger
 • Før arbejdet påbegyndes afholdes et værktøjskassemøde: – i tilfælde af en risikoanalyse af arbejdet
 • Opdatering af risikovurderingen vil blive kommuniceret til de relevante personer på stedet 
 
Vær klar til opgaven og bær de krævede personlige værnemidler
 • “Klar til opgaven” betyder, at man ikke er under indflydelse af alkohol og/eller stoffer
 • Personlige værnemidler på stedet: – sikkerhedssko og beskyttelseshjelm – tøj med høj synlighed – redningsvest under på- og afstigning eller hvis flydende udstyr mangler et gelænder
 • Yderligere personlige værnemidler er jobspecifikke og baseret på risikovurderingen, jobrisikoanalysen eller tilladelsen til at arbejde