SC Amber Vessel

Miljø

Værdier

Vi er forpligtet til at udføre vores aktiviteter på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde med følgende mål:

  • Respekterer og bidrager positivt til lokalsamfundene
  • Tilbyde muligheder for at forbedre energieffektiviteten eller reducere CO2-emissionerne
  • Anvende vedvarende ressourcer frem for ikke-vedvarende
  • Anvende lokale og genbrugsmaterialer, hvor det er muligt
  • Ingen hændelser med miljøpåvirkning

Besøg Femern A/S' miljøportal

CF BV Vessel

I praksis

Vi har lagt en stor indsats i forberedelsesfasen for at undgå eventuelle påvirkninger på miljøet. For at sikre, at vores foranstaltninger fungerer som forventet, gennemfører vi en række overvågningsaktiviteter under hele byggearbejdet.

Socialt: 

Vi overvåger løbende niveauerne af luftbåren støj, vibrationer og støv for at reducere potentielle forstyrrelser for lokalbefolkningen.

Biodiversitet:

Vi overvåger niveauet af undervandsstøj under marineaktiviteter med det formål at undgå potentiel forstyrrelse af havfaunaen.

Vi overvåger spild af sediment (uklart vand) for at undgå ændringer i vandkvalitet eller lysindtrængning for at opretholde sundheden i den lokale marine flora og fauna.

Reduktion af lysforurening, der kan forstyrre eller tiltrække fauna, såsom trækfugle.

Klima:

Vi tilstræber at vælge innovative løsninger med det formål at reducere energiforbrug og kulstofemissioner fra arbejde og materialevalg. Vi sporer vores emissioner hver måned, så vi kan se mønstre og tendenser, der kan føre til forbedringer.

Kampagner

I løbet af hele projektet vil vi tilstræbe at køre flere kampagner for at øge vores kollegers og underleverandørers bevidsthed om miljøspørgsmål. Eksemplerne omfatter:

Opmærksomhed på plast kampagne::

Undervisning om følgerne af plastforurening, og hvordan man reducerer dem. I den forbindelse leverede vi drikkevandsdispensere på vores kontorer og leverede genanvendelige flasker til erstatning for brugen af plastflasker.

Samarbejde med lokale foreninger: 

Donation af penge fra Dansk Retursystem for dåser og flasker til lokale foreninger, såsom spejdere og naturbeskyttelsesorganisationer.

Arrangementer: 

Participating locally in World clean-up day September 17th 2022.